Történelem

A Wikipedia különféle „képesített tudományos források – internetes trollok” és különféle érdekcsoportok révén azt akarja, hogy a nyilvánosság úgy gondolja, hogy a magyar Vitézi Rend egyfajta dinasztikus Habsburg lovagi Rend, melyet vitéz Habsburg József Károly főkapitány vezet, amit nyilvánvalóan elismert a Lovagrendek Nemzetközi Bizottsága” (International Commission on Orders of Chivalry),mint egy amolyan „Lovagrend Jellegű” Habsburg intézmény. Azok számára, akik tudják, mi a különbség, nem nehéz felismerni a Habsburg-csalást. Feltehetnék a kérdést: Kit érdekel? Nos, Magyarországon kívül valószínűleg nagyon kevés embert. A magyarok számára azonban a Vitézi Rend a történelem részét képezi, különös tekintettel a több száz éves ellenállásunkra a Habsburgok drákói megszállása és Magyarország kizsákmányolása ellen.

AKI URALJA A MÚLTAT, URALJA A JÖVŐT IS.
AKI URALJA A JELENT, URALJA A MÚLTAT IS.

– George Orwell ”1984” –

Ezt hirdetik és állítják a Habsburgok támogatói: „A vitéz magyar szó középkori szláv eredetű, jelentése „hatalmas”, „bátor katona” vagy „lovag”. A Vitézi Rendet nem szabad összetéveszteni a 17. századi Vitézlő Renddel, amely utóbbi a török előrenyomulás miatt földjeiket vagy otthonukat vesztett nemesek, kereskedők és jobbágyok lázadására utal. Ezek az emberek fegyvert fogtak majd harcokra szerveződött hivatásos katonai réteggé váltak. A többi társadalmi osztálytól és rétegtől elkülönülve új társadalmi réteget alakítottak ki, akik az évszázadok során jogokat és kiváltságokat kaptak elsősorban az erdélyi fejedelmektől, melyeket végül „elismertek” a Magyar Királyság Habsburg királyai.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Vitéz

http://www.vitezirend1920.hu/

Válasz: Sajnos ez az állítás ugyanolyan pontos, mint az az állítás, miszerint az osztrák légitársaság jegyeiért békabőrrel fizethetünk. A helyzet az, hogy a magyar Vitézi Rend eredete maradéktalanul kapcsolódik a „17. századi és korábbi Vitézlő Rendekhez”, amelyek a Habsburg magyar megszállás ellen harcoltak. Ezek hosszú és véres háborúk voltak, melyeket Magyarország függetlenségéért vívtak a Habsburg elnyomás ellen. A Habsburgok elleni lázadást gróf késmárki Thököly Imre a Felső-magyarországi Fejedelemség (a mai Kelet-Szlovákia nagy része) fejedelme vezette a magyar, szlovák, lengyel és ruszin arisztokrácia többsége, a köznemesek és a közemberek támogatásával.

A háborúk és a Habsburgok szembeni ellenállás addig tartott, amíg az Osztrák-Magyar Monarchia 1918. október 31-én felbomlott. Azonban 1920. március 1-jén a Magyar Nemzetgyűlés helyreállította a Magyar Királyságot, de úgy döntött, hogy nem hívja vissza a trónfosztott. IV. Károly királyt a száműzetésből. A Habsburg császár visszatérése a magyar trónra elfogadhatatlan volt a Kisantant és a magyar nép többsége számára. A Magyar Nemzetgyűlés ezért úgy döntött, hogy nagybányai Horthy Miklós ellentengernagyot kormányzóvá választja. Horthy 131:7 szavazati aránnyal győzte le gróf Apponyi Albertet.

A kormányzó jogkörei között szerepelt a miniszterelnökök kinevezése és felmentése, a parlament összehívása és feloszlatása, a fegyveres erők irányítása, valamint új vagy régi címek, kitüntetések vagy rendjelek létrehozása vagy helyreállítása, beleértve a Vitézi Rendet. Ezekkel a széles körű, garantált jogkörökkel felruházva lépett Horthy hivatalba.

A Habsburgok két alkalommal próbáltak meg visszatérni a magyar trónra; lásd IV. Károly visszatérési kísérletei. További információk.

A Magyar Királyság 1944. október 16-án szűnt meg.

A Román Királyság (beleértve Erdélyt) 1947. december 30-án szűnt meg.

A mai napig a Habsburgok Magyarország hercegeinek és királyainak tekintik magukat.

Ezért volt és van ellenállás a Habsburgokkal szemben Magyarországon:

Habsburg nemesség

A Habsburgok -a megszálló és központosító államvezetést ráerőszakolva Magyarországra és Erdélyre egyaránt- gyakran elkobozták a protestáns és ortodox keresztények földjeit és azokat nemesi címekkel együtt követőiknek adományozták, míg nem sikerült az új nemesség jelentős részét a maguk oldalára állítaniuk.

Ebben az időszakban számos jelentéktelen család vált jelentőssé, köszönhetően az új Habsburg arisztokráciának. Az olyan családok, mint a Nádasdy, Illésházy, Révay, Pálffy, Eszterházy és mások kerültek a reflektorfénybe. Ezek közül egyes családokat a Habsburg hercegek, a katolikus egyház és annak főpapjai és püspökei hoztak létre. Jó példa erre galántai Eszterházy Károly püspök. A Habsburg-birodalom története során az Eszterházyk folyamatosan hűek voltak a Habsburg-uralkodókhoz.1626-ban grófi címet kaptak, a Forchtenstein vonal pedig 1712-ben Fürst (herceg) címet kapott.

Habsburg-ellenes lázadás

A magyarországi és erdélyi dominancia megszerzése érdekében a Habsburgok vallási intoleranciát is fegyverként használtak az arisztokrácia, a kereskedők és a protestáns, zsidó és keleti ortodox lakosság ellen. Ezen okok miatt a lakosság többsége nem volt hajlandó „együttműködni” a Habsburgokkal, főleg vallási intoleranciájuk, a reformáció erőszakos elnyomása, az erős központosítás és a protestáns nemesek és a kereskedők kiváltságainak korlátozása miatt. A Habsburg-ellenes felkelések hosszú sora kezdődött meg. A legtöbb felkelés székhelye Erdélyben és Felső-Magyarországon volt (ma: Szlovákia). A lázadások vezetői sok esetben összehangolták lépéseiket és koalíciókat alkottak más Habsburg-ellenes európai szervezetekkel, köztük a törökökkel is.

A számos felkelések közül az elsőt Bocskai István (1604-1606) erdélyi fejeledelem vezette, őt Bethlen Gábor fejedelem (1619 – 1629), I. Rákóczi György fejedelem (1643 – 1645) és II. Rákóczi György fejedelem követte (1648-1660). A következő felkelés a Habsburgok ellen a főnemesi konspiráció volt, amelyet a Habsburg támogatók a „Zrínyi-Frangepán összeesküvésnek” neveztek Horvátországban, Magyarországon pedig „Wesselényi összeesküvésnek neveztek. Valójában ez egy 17. századi kísérlet volt arra, hogy a Habsburg és más idegen befolyást lerázzák Magyarországról és Horvátországról. Ezenkívül a Habsburgok hívei szerint a puccskísérletet a népszerűtlen vasvári béke váltotta ki, amelyet 1664-ben I. Lipót német-római császár és az Oszmán Birodalom kötött. A helyzet az, hogy a 17. század második felében Bécs az abszolút monarchia elérésére összpontosított minden elfoglalt területen. Sajnos a rosszul szervezett lázadás még nagyobb okot adott a Habsburgoknak az ellenfelek szigorú megregulázására.

Hadadi és murányi gróf Wesselényi Ferenc (1667. március 23.) magyar főnemes, hadvezér és a Magyar Királyság nádorának halála után az ellenállás gróf késmárki Thököly Imre Felső-magyarországi Fejedelemség fejedelmének (ma: Szlovákia) vezetésével folytatódott, majd őt II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem (1703-1711) követte. A Habsburg megtorlás kegyetlen volt. Például Eperjes városában (szlovákul: Prešov) Thököly 1687-es felkelésének támogatása miatt Antonio Caraffa tábornok, a Császári-Habsburg Hadsereg főtitkára (Generalkriegskommissär) húsz (20) protestáns nemest és két prominens protestáns kereskedőt kivégzett. Annyi jó származott ebből, hogy a felkelések megakadályozták a Habsburgokat abban, hogy Magyarországra és Erdélyre rákényszerítsék az abszolutista kormányázást, mint azt Csehországban tették (ma: Cseh Köztársaság).

A Habsburg csatlós:

Antonio Caraffa (1646 – 1693 március 6) – Életrajz

A Carafa nápolyi családba született. Carlo Carafa della Spina unokatestvére, 1655-ben mutatta be a bécsi császári udvarban. Később belépett a császári hadseregbe, és ezredes lett 1672-ben, amikor részt vett a török elleni háborúban Magyarországon.

Bécs ostroma alatt (1683) I. Lipót német-római császár Varsóba küldte, hogy sürgesse III. Sobieski János lengyel királyt, hogy rábeszélje katonai segítség nyújtására.1685-ben bevette Eperjest (szlovákul: Prešov) a törököktől.

Felső-Magyarország meghódítása után kinevezték a felső-magyarországi császári hadak parancsnokává. Felállította az eperjesi vésztörvényszéket, amelyben könyörtelenül üldözte Thököly Imre követőit; a Törvényszék, amelynek eljárása titokban maradt, széles körben alkalmazta a kínzást és tizenhét állítólagos összeesküvőt kivégzett. Ezekért az eseményekért a magyarok körében Caraffa a kegyetlenségéért várt ismertté. A magyar nemesség a császárhoz fordult panaszaival, ezért Caraffa új beosztást kapott a császári hadsereg főtitkáraként.

Császári szolgálatban maradt, és három évnyi ostrom után meghódította a Munkács várát, amelyet Zrínyi Ilona fejedelem védett. Ezt követően kinevezték Erdély királyi biztosává, ahol sikerült rákényszeríteni I. Apafi Mihály erdélyi fejedelmet a Habsburg fennhatóság elfogadására. Erdély irányításáról is kemény kezűségéről emlékezetes, mert több adót vetett ki, mint amennyit az oszmánok gyűjtöttek be.

Nagyon fontos szerepet játszott Nándorfehérvár 1688-as bevételében, és ezért jutalmul a Habsburg Aranygyapjas rendet kapta és birtokokat a szlavóniai Vocsinban.

1691-ben az olasz csapatok parancsnoka volt a kilencéves háborúban.

Tetteit Giambattista Vico jegyezte fel a De rebus gestis Antonj Caraphaei című kiadványban, amelyet 1716-ban adtak ki első alkalommal Adriano Antonio Carafa (1696–1765) megbízásából.

Julius Jakob Freiherr von Haynau (1786. október 14. – 1853. március 14.) – Életrajz

Osztrák tábornok volt, aki 1848-ban és később elfojtotta a felkeléseket Olaszországban és Magyarországon. Habár nagyon hatékony katonai vezető volt, agresszív és könyörtelen parancsnokként is hírnevet szerzett. Katonái Habsburg-tigrisnek hívták; az ellenfelek, akik szenvedtek a brutalitásától, „Bresciai hiéna” -nak és „véreskezű hóhérnak” hívták.

Julius Jacob von Haynau (a németországi Hessenben, Kassel városában született) Rosa Dorothea Ritter és I. William (1743-1821), Hesse-Kassel tartománygróf (későbbi választófejedelem) illegitim fia volt. Apja törvényesen elismerte a fiút, gondoskodva az oktatásáról és belépéséről a tisztikarba. 1800-ban Julius Jacob és testvérei Freiherren / Freiinnen von Haynau címet kapják.

Brutalitásának híre egész Nyugat-Európában elterjedt. Brüsszelben Haynau éppen hogy megmenekült egy csődület elől. Londonban a Barclay & Perkins sörfőzde néhány kocsisa megtámadta őt, iszapot és trágyát hajigáltak rá, és végig kergették a Borough High Street-en azt kiabálva: „Le az osztrák hentessel!”. Amikor az olasz forradalmár, Giuseppe Garibaldi 1864-ben ellátogatott Angliába, ragaszkodott ahhoz, hogy meglátogassa a sörfőzdét, hogy köszönetet mondjon a kocsisoknak.

Haynaut a Szent Lénárd-temetőben temették el Grazban, Ausztriában.

IV. Károly megpróbálja újból megszerezni a trónt.

Miután Horthy Miklóst 1920. március 1-jén Magyarország kormányzójának választották, I. Károly, aki Magyarországon uralkodott IV. Károlyként, két sikertelen kísérletet tett a trón visszaszerzésére. Kísérleteit „húsvéti királypuccsnak” és „második királypuccsnak” hívják.

Abban az időben a Magyar Országgyűlést két jobboldali monarchista párt, a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja és a Kisgazdapárt uralta. A különbség köztük az volt, hogy a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának tagjai legitimisták voltak, IV. Károlyt tekintve Magyarország legitim királyának, és a hatalmának helyreállítását támogatták. A legtöbb kisgazdát szabadon választották és úgy vélték, hogy a magyarok most szabadon választhatnak királyuknak bárkit, akit kívánnak.

Következtetés.

Az Osztrák-Magyar Monarchia 1918. október 31-én szűnt meg.

1920. március 1-jén a Magyar Nemzetgyűlés helyreállította a Magyar Királyságot, de úgy döntött, hogy nem hívja vissza a trónfosztott IV. Károly királyt. A Magyar Nemzetgyűlés úgy határozott, nagybányai Horthy Miklós ellentengernagyot kormányzóvá választja. Horthy 131:7 szavazati aránnyal győzte le gróf Apponyi Albertet. A kormányzó jogkörei között szerepelt a miniszterelnökök kinevezése és felmentése, a parlament összehívása és feloszlatása, a fegyveres erők irányítása, valamint új vagy régi címek, kitüntetések vagy rendjelek létrehozása vagy helyreállítása, beleértve a Vitézi Rendet. Ezekkel a széles körű, garantált jogkörökkel felruházva lépett Horthy hivatalba.

A Habsburg császár visszatérése a magyar trónra szintén elfogadhatatlan volt a Kisantant számára.

A Habsburgok két alkalommal megpróbálták visszatérni a magyar trónra; lásd I. Károly kísérlete, hogy visszavegye a magyar trónt. További részletek.

A Magyar Királyság 1944. október 16-án ért véget.

A Román Királyság (beleértve Erdélyt) 1947. december 30-án véget ért.

Lovagrendek Nemzetközi Bizottsága” (International Commission on Orders of Chivalry)

A „Lovagrendek Nemzetközi Bizottsága” (International Commission on Orders of Chivalry) egy magántulajdonban lévő, magánfinanszírozású szervezet, amely lovagrendek, lovagi címek „szakértőiből” áll. 1964-es alapításakor a lovagrendek vizsgálatát tűzték ki célul, különösképpen azok legitimitásának megállapítására. Végső soron a szervezetet kicsalták az alapítóik alól néhányan a jelenlegi együttműködőkből, akik fennhangon, az alapítókkal szembeni hamis tényekkel és hamis eseményekkel támadtak.

Az alábbiakban felsoroljuk a múltbeli és a jelenlegi Habsburg mecénások listáját:

H.I. & R.H. Dr. Ottó, osztrák (Habsburg) főherceg

H.I. & R.H. Andreas Salvator osztrák főherceg (Habsburg)

Dr. Walburga Maria Douglas grófnő, született HI & RH Walburga Maria osztrák főherceg (Habsburg)

H.I. & R.H. József Árpád osztrák főherceg (Habsburg)

Tagok

Josef of Austria (a Magyar Köztársaság által díjazva és kitüntetve) (Habsburg)

Kutatók – A szervezet legfontosabb személyiségei, nem feltétlenül a következő sorrendben.

Vicente de Cadenas y Vicent (1915. április 29. – 2005. december 21.) a Spanyol Királyság Cronista Rey de Armas-a (udvari heroldja) volt.

Cecil Humphery-Smith (1928. október 29.) született brit genealógus és heraldikus.

Vajay Szabolcs (1921. október 9-én született Budapesten; 2010. július 6-án halt meg Vevey-ben, Svájcban) magyar történész és genealógus. 1943-ban elhagyta Magyarországot, hogy külföldön éljen. Élt Argentínában, Franciaországban és Svájcban.

Guy Stair Sainty (1950. december 7-én született) műkereskedő és szerző a királyi családkutatás és heraldika területén.

Ezek az emberek tudatják a világgal, hogy melyik király méltó és melyik nem, vagy nem annyira méltó. Természetesen tudományos ismereteikért és tudásukért, valamint természetesen önálló döntéseikért bábmestereik kitüntetésekkel és lovagi rendekkel jutalmazzák őket. Sajnos néhányan ezek közül az emberek közül tönkretették sok nagy ember jó hírét, néhány uralkodóét és sok remek intézményét. Eszköztáruk a zajkeltés, manipuláció, válogatott tények és események felhasználása, politikai korrektség. Mindezeket bábmestereik „erényei” vagy éppen a Pápaság mögé rejtőzve vetik be. Választott fegyverük az Egyesült Államok Alkotmányának első módosítása, az internet és a névtelenség. Valódi 21. századi karaktergyilkosok. Megpróbálják Niccolo Machiavelli és Richelieu bíboros kombinációját képezni. Szerencsére, egyik sem tudnak lenni. Ha megnézzük ezen egyének életét, akkor kiderül, hogy ők kisemberek, akik úgy akarnak fontosak lenni, hogy nagy egyéniségekről rosszat mondanak, történelmi intézményeket bontanak le, és kiforgatnak történelmi eseményeket a maguk javára. Azt állítják, hogy független kutatók és csak tényeket közölnek. Úgy gondolom, hogy ezt állítják a „orvlövész újságírók” is. Sajnos másoknak fájdalmat és bánatot okoznak.

A „Lovagrendek Nemzetközi Bizottságának” (International Commission on Orders of Chivalry) nincs erkölcsi vagy jogi alapja arra, -még a Habsburg gazdáik nevében sem- hogy a magyar történelmet megmásítsák és a Habsburg álláspontot terjesszék. Itt az ideje, hogy a Lovagrendek Nemzetközi Bizottsága” (International Commission on Orders of Chivalry) felhagyjon a szégyenteljes tevékenységével. Érdemes lenne megvizsgálni egy csoportos perindításnak a lehetőségét az áldozataik nevében, megbízóik, vezető tisztségviselőik és szakértő internetes trolljaik ellen.

Mivel a nyilvánosság többsége nem igazán tudja, ki vagy mi a „Lovagrendek Nemzetközi Bizottsága” (International Commission on Orders of Chivalry), ezért hogy növeljék esélyét annak, hogy „valaki” rájuk találjon, a csoport létrehozta a Wikipédián ezt az oldalt:

A feltételezés minden hiba forrása.

Nemrég találkoztam egy ARRSEPedia nevű weboldallal. Az oldal adminisztrátorai így írják le a platformot:

Az ARRSEPedia egy wiki, akárcsak a wikipedia, de a brit hadsereg / ARRSE számára, és nem egészen 100%-ban komoly. Az ARRSEPedia olyan cikkek tömege, amelyeket bárki létrehozhat vagy szerkeszthet. Az elképzelés az, hogy ha mindenki hozzájárul egy kis tudással, véleménnyel, humorérzékkel és tapasztalattal, akkor valami igazán lenyűgöző… az ARRSEPedia … jön létre.

A legfontosabb dolog az, hogy Ön bárki más beavatkozása nélkül azonnal hozzájárulhat: új oldalakat indíthat vagy meglévőket szerkeszthet. Ha meg szeretné osztani a harctéri koszttal kapcsolatos ismereteit, nyugodtan tegye meg. Mindannyian szeretnénk többet tudni például a műholdakról. Mi a helyzet a műveleti tapasztalatokkal, vagy a helyszínek és a kiküldetések ismereteivel? Valójában bármi szóba jöhet – röviden írj, bár kérjük, nézd meg a webhely irányelveit, mielőtt elküldenéd őket.”

Röviden: a weboldal célja, hogy feltárja a katonai élet néhány „rendellenességét, baklövéseit, nem megfelelő magatartását, valamint a kínos vagy tapintatlan társasági melléfogásokat”. Nagyszerű elképzelés, nagyszerű weboldal, tetszik. Sajnos egy olyan való világban élünk, ahol néhány őrült nem tud ellenállni annak, hogy felfedezzen minden szembejövő lehetőséget, legyen az jó vagy rossz. Teszik ezt legtöbbször saját kétes okaikból kifolyólag. Ezen internetes trollok számára nem létezik határ, és általában úgy tapadnak az ilyen lehetőségekre, mint légy a lócitromra.

Az ARRSEPedia véletlen felfedezésének részeként rájöttem valamire a „James Shortt Dodgy egyenruhái és kitüntetései” nevű lappal kapcsolatban.

Nos azt nem tudom, hogy ki az a James Shortt, vagy mit csinál, vagy miért csinálja, amit csinál, de nyilvánvalóan ez nagyon fontos Mr. Guy Stair Sainty számára. Úgy gondolom, hogy a világ többi részét egyáltalán nem érdekli amit James Shortt csinál. Akkor miért írok róla? Mert érdekesnek találom az adott oldal egy részét, amely a Vitézi Renddel foglalkozik.

Köztudott (a Wikipedia közzétette), hogy Guy Stair Sainty nagyszerű és tiszteletreméltó gyűjtője kitüntetéseknek és Rendeknek, különös tekintettel a „Lovagrendekre”  (kinevezések, kitüntetések), és ismert a „Lovagrendek Nemzetközi Bizottsága” (International Commission on Orders of Chivalry) számára végzett  munkájáért. Ugyanakkor sem én, sem bajtársaim számára a seregből nem ismerős Guy Stair Sainty úr katonai múltja, azonban az internetes hozzászólásai szerint szakértője a katonai „dolgoknak”. Vagy talán csak szereti a katonákat, a kitüntetéseket és az egyenruhákat. Nos, bármi is legyen az oka, nem vonjuk kétségbe szakértelmét ezen témák egyikében. Célunk az, hogy rámutassunk a Vitézi Renddel szembeni elfogultságára, különös tekintettel a Habsburg-hátsó szándékra.

Abban az esetben, ha Guy Stair Sainty úr nem maga írta a következő sort, akkor megengedők lennénk, és kijelentjük, hogy nem tett erőfeszítéseket annak kijavítására.

Magyarország: örökletes Vitézi Rend – Hogy lehet örökletes magyar, ha angol/ír?  Különben is, úgy tűnik, hogy a hivatalos Rend főkapitánya nem vitéz Hunyadi László

ARRSEPedia 1. sz. Nyilatkozat:Hogyan lehet örökletes magyar, ha angol vagy ír?

Válaszunk a következő példákban található: Hogyan lehet egy „britnek” (és miért?) a  brit címere hitelesítve a spanyol Cronista de Armas által, vagy hogy kaphatta meg a (spanyol) „Order of St. Januarius” rendet? Hogyan lehet tagja a „The Venerable Order of Saint John” rend USA-beli perjelének, vagy a „Pontifical Equestrian Order of St. Gregory the Great” rendnek, vagy éppen a „Sacred Military Constantinian Order of Saint George” rendnek (habár a rend állítólagosan az ókorban lett alapítva Nagy Konstantin által, amit később a bizánci császárok helyreállítottak, azonban a tényleges eredete a rendnek a 16. századig vezethető vissza egy albán alapító családhoz, melynek neve Angelo Flavio Comneno volt)? Hogyan lehet tagja egy másik vatikáni rendnek az „Order pro merito Melitensi of the Sovereign Military Order of Malta”, vagy az olasz „Order of Saint Joseph of Tuscany” rendnek? Sainty ezen kívül szolgált a jugoszláv Tomislav herceg mellett mint „senior county staff officer” (nagyon katonásan hangzik). Továbbá korábban a „Savoy Order of Saints Maurice and Lazarus” rend tagja volt, azonban 2006-ban lemondott [hivatkozás szükséges] (ez igen érdekes – MIÉRT?). Ezeken kívül „Vice-Grand Chancellor of the Sacred Military Constantinian Order of Saint George” rendben (spanyol-nápolyi ág) aminek ő „Bailiff Grand Cross”-ja

2014. január 15-én Sainty I. János Károly spanyol királytól megkapta a „Commander (Encomienda) of the Order of Isabella the Catholic” rendet, és 2017. július 27-én engedélyt kapott arra, hogy korlátlanul viselhesse kitüntetéseit.

Hogyan kapcsolódnak a fentiek a Vitézi Rendhez?

Az évszázadok során, különösen a magyar emberek Habsburg-ellenes ellenállása során az  magyar származású uralkodók és az erdélyi hercegek a Habsburgok elleni háborúban nyújtott érdemes szolgálatért Vitézi Renddel jutalmazták katonáikat. A kedvezményezettek örökletes katonai nemessé váltak, és földbirtokokat kaptak. A földbirtok nagysága a kedvezményezett katonai státuszától és rangjától függött.

Ez sok más monarchiában is bevett gyakorlat volt szerte a világban, beleértve a Horthy-korszakot és a Magyar Királyságot. Ennek a “Rendnek” nincs semmi köze a Habsburgokhoz, csakhogy megkísérelik ezt az elismerést ellopni a magyar néptől.

ARRSEPedia 2. sz. Nyilatkozat:Úgy tűnik, hogy a hivatalos Rend főkapitánya nem vitéz Hunyadi László

Válaszunk: Ellenkezőleg, meine lieben Freunde. Fogalmam sincs, miért adományozta vitéz Hunyadi László főkapitány -ha egyáltalán neki adományozta- az ír James Shorttnak ezt a Habsburg-ellenes elismerést, de egy dologban biztosak vagyunk: ha vitéz Hunyadi László főkapitány ezt a megtiszteltetést James Shortt-nak adományozta, minden joga és előjoga megvolt erre. Merthogy ő a törvényes Vitézi Rend törvényes vezetője.

Segítséget szeretnénk a következő talány megfejtésére:

Az évszázadok során, a Habsburg-korszak előtt -és még azután is- a magyar származású  uralkodók és nemesek hosszú és folyamatos kapcsolatot tartottak fenn a skót és az angol uralkodókkal, népükkel és országaikkal. Ezek a történelmi kapcsolatok manapság sok közvetlen vonalon keresztül érvényesülnek, ideértve az Aba-házi és Árpád-házi gróf kisrédei Rhédey Klaudia Zsuzsanna vonalát, ami nemcsak II. Erzsébet királynőig ér el, hanem Klaudia és Württembergi Sándor herceg utódain keresztül az összes brit királyi leszármazottig.

Croÿ urai és Porcien grófjai.

A Croÿ-ház egy európai mediatizált nemesi család, amely 1486-tól  volt tagja a birodalmi törvényhozásnak, majd 1594-ben a Német-római Birodalom hercegeinek rangjára emelkedtek. 1913-ban Belgiumban, Franciaországban, Ausztriában és Poroszországban voltak a családnak leágazásai.

Ez a dinasztia eredetileg a nevét a francia Picardie-i Château de Crouy-Saint-Pierre-ről kapta, Marc magyar hercegtől (II. Géza király ükunokája) eredezteti magát, aki állítólag 1147-ben telepedett le Franciaországban, ahol feleségül vette Croÿ báróságának egy örökösét. A Croÿ család a burgundi hercegek alatt emelkedett ki. Később aktívan részt vettek Franciaország, Spanyolország, Ausztria és Németalföld politikájának alakításában.

Skót kapcsolat:

Bartolf, más néven Bartholomew egy skót és magyar nemes volt, a Leslie család alapítója, akik jelenleg Leven és Rothes grófjai és Newark urai. Mindegyik terület a történelmi skót  királyságban lévő  Fife megyében található. Bartolf 1067-ben érkezett Magyarországról Margittal, aki később skóciai Szent Margitként vált ismertté.

Bartolfról köztudott, hogy az Edinburgh-i vár első kormányzója volt a 11. században. 1067-ben Skóciába költözött, és feleségül vette III. Malcolm király testvérét, Beatrixet, akivel a Leslie családot alapította.

A Drummond klán egy skót felföldi klán.

Stirlingtől nyugatra található a Drymen egyházközség. Neve úgy tűnik, hogy a skót gael-ből ered: dromainn amely hegygerincet vagy magas földet jelent. Van egy legenda, miszerint a Drymen-ben letelepedő első nemes egy magyar herceg, György volt, aki elkísérte Edgar Ætheling-et, az angolszász herceget, amikor az elmenekült Hódító Vilmos és az angol normann hódítás elől. Ezeket a királyi szökevényeket melegen üdvözölte III. Malcolm Skócia királya, aki feleségül vette a királyi nővérek egyikét, Margitot, aki később a skóciai Szent Margit néven vált ismertté. A Drummond klán első vezetője, aki az írásbeli nyilvántartásban megjelenik, Malcolm Beg volt Lennox kincstárnoka, aki 1260 előtt feleségül vette Lennox grófjának lányát, Ada-t. A dumbarton-i Gilbert de Drumund I. Eduárd angol királynak tett hűbéresküjét 1296-ban jegyezték fel (Ragman Rolls).

A rejtvény

A fentiekkel (és sok mással) összefüggésben nem tudjuk megfejteni a következő okát, ezért segítségért fordulunk bárkihez, aki segíthet fényt deríteni erre a rejtvényre.

A fentiek egyikének sincs semmi köze a Habsburgokhoz. Nincs örökölt joguk Skóciához, az Egyesült Királysághoz vagy Magyarországhoz. A nép akarata és a magyar parlament cselekedete alapján elűzték őket Magyarországról.

Talán a Habsburgok egy milíciát szerveznek, hogy megtámadják Magyarországot. Vagy ez talán mentség néhány pasas számára, hogy nyilvánosan szoknyát hordhassanak anélkül, hogy nevetségessé válnának.

Szeretnénk tudni, hogy ki áll ez mögött és miért.

Ugyanakkor minden jót kívánunk vitéz Hunyadi László főkapitánynak, a legitim magyar Vitézi Rend törvényes tagjainak és a magyar népnek a Rend 100 éves (felülvizsgált) évfordulóján. Boldog Húsvétot kívánunk Krisztus dicsőséges feltámadásának emlékére.